Εταίροι

TIA Formazione

TIA Formazione

Η TIA Formazione είναι μια ένωση που δραστηριοποιείται στη συγγραφή, την κατάρτιση και την υλοποίηση έργων της ΕΕ. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία μιας πιο ευρωπαϊκής κοινωνίας μέσω δράσεων με επίκεντρο την ενσωμάτωση. Η TIA Formazione εστιάζει στην εκπαίδευση, προσανατολισμένη προς τους νέους και τους ενήλικες, με τη μορφή δομημένων σεμιναρίων κατάρτισης που παρέχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην αγορά εργασίας.
Ακαδημία επιχειρηματικότητας ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακαδημία επιχειρηματικότητας ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕΠ) είναι μια ΜΚΟ με στόχο τη δημιουργία ενός υγιέστερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη των ανθρώπων που επιθυμούν να κάνουν πραγματικότητα τις καινοτόμες και κοινωνικές επιχειρηματικές τους ιδέες. Κύριος στόχος της AKEP είναι η καλλιέργεια της απαραίτητης επιχειρηματικής στάσης και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Organosi GI - Οργάνωση Γη

Organosi GI - Οργάνωση Γη

Η Οργάνωση Γη είναι μια ΜΚΟ που προσφέρει μη τυποποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και διευκολύνει κοινοτικές δραστηριότητες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζοντας κυρίως σε ευάλωτους πληθυσμούς που ζουν σε αστικά κέντρα. Τα προγράμματα της οργάνωσης αντιμετωπίζουν μείζονα κοινωνικά ζητήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία και η μετανάστευση, καθώς και τη δημιουργία δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης με βάση τη φύση για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Ινστιτούτο Ikigai

Ινστιτούτο Ikigai

Το Instituto Ikigai είναι μια ΜΚΟ που ειδικεύεται στην επιχειρηματικότητα, την ηγεσία, την προώθηση και την προσφορά δημιουργικής κατάρτισης και ευκαιριών και λύσεων δικτύωσης στους νέους. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους, παρέχοντας ειδική κατάρτιση και συνεργασία σε ευρωπαϊκά έργα. Ειδικότερα, το Instituto Ikigai είναι ειδικός στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μαθημάτων, στην προσφορά σχεδίων και στρατηγικών διάχυσης και διάδοσης, στην ανάπτυξη δικτυακών τόπων για έργα, στην επωνυμία των έργων, στην εσωτερική αξιολόγηση των έργων και στην ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης.
Training Vision Ιρλανδία

Training Vision Ιρλανδία

Η Training Vision Ireland είναι ένας οργανισμός κατάρτισης, στόχος του οποίου είναι η παροχή εκπαιδευτικών εμπειριών για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης στην Ιρλανδία. Η Training Vision το επιτυγχάνει αυτό με την οργάνωση και τη διαχείριση θέσεων πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους φοιτητές, τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων για διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενους στη νεολαία και μέλη οργανώσεων που προέρχονται από όλη την Ευρώπη.