Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το περιβαλλοντικό ζήτημα είναι μια ανησυχία που απαιτεί επείγουσα προσοχή και δράση. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την εξάντληση των πόρων. Τα ζητήματα αυτά δεν απειλούν μόνο την υγεία του πλανήτη μας, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.
Ως υπεύθυνοι οργανισμόι, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης με την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των επόμενων γενεών για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων

ΣΤΟΧΟΙ

01. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Να εξοπλίσει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με τις σχετικές γνώσεις και τα εργαλεία για να εκπαιδεύσουν τους νέους σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
02. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και των βιώσιμων πρακτικών.
03. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων ατόμων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος.
04. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Προώθηση βιώσιμων πρακτικών μεταξύ των εργαζομένων και των ενώσεων νέων

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

Το Greening Youth Minds (GYM) είναι ένα έργο που στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και σε ενώσεις νέων. Στόχος είναι να προωθηθεί η επόμενη γενιά περιβαλλοντικά υπεύθυνων ενηλίκων που θα έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εταίροι που συνεργάζονται στο έργο GYM αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά δραστηριοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης, μεθοδολογίες μάθησης από ομοτίμους και τοπικά σεμινάρια.

Εταίροι